Thursday, September 10, 2015

အလုပ္တစ္ခုကိုလက္မခံခင္ စဥ္းစားသင့္ေသာအရာမ်ားအလုပ္တစ္ခုကိုလက္မခံခင္ စဥ္းစားသင့္ေသာအရာမ်ား


အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အလုပ္တစ္ခုကိုလက္မခံခင္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားေလ့မရွိပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အလုပ္မွာ
မေပ်ာ္ရႊင္ပဲ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားတာကိုေတြ႔ဖူးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သည္းမခံနိုင္ပဲ အလုပ္ထြက္သြားၾကပါတယ္။
အလုပ္တစ္ခုမွာ လပုိင္းေလးပဲၾကာတယ္ဆိုတာ ေရရွည္အတြက္ေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အလုပ္တစ္ခုကို
လက္မခံခင္မွာေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခ်က္မ်ိဳးေတြထည့္သင့္သလဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
www.work.com.mm မွအၾကံေပးပါရေစ။
သင္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုေအာင္သြားၿပီဆိုပါစို႔။ အလုပ္အတြက္လည္း ကမ္းလွမ္းၿခင္းခံရၿပီဆိုရင္သင္ခ်က္ခ်င္းလက္ခံဖို႔
မလိုေသးပါဘူး။ သင္စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ယူသင့္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၿပီးမွ ေသခ်ာဆံုးၿဖတ္ပါ။
စဥ္းစားရမည့္အေၿခခံအခ်က္အလက္မ်ား
-သင္လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို သင္ေသခ်ာနားလည္ပါသလား?
သင္လုပ္ရမည့္အလုပ္ကိုေသခ်ာစြာသိထားဖို႔လုိပါတယ္။ သင္နားမလည္နိုင္တဲ့အရာေတြရွိရင္လည္း ဘယ္လိုအကူအညီ
မ်ိဳးရနုိ္င္မလဲ ေမးပါ။

-သင့္ရဲ့ရာထူးကိုေရာေက်နပ္ရဲ့လား?

ဥပမာ သင့္ရာထူးက Marketing ဆိုပါစို႔။ Marketing Officer သို႔မဟုတ္ Marketing Assistant စသၿဖင့္
နာမည္ေပါင္းစံုရွိပါတယ္။ ဒီရာထူးနာမည္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး သင္မေက်နပ္တာမ်ိဳးရွိရင္ တစ္ခါတည္းေဆြးေႏြးပါ။

-သင့္ရဲ့တစ္ေန႔တာအလုပ္ကေရာဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? Targetကေရာ ခန္႔မွန္းေၿခဘယ္ေလာက္လဲ?

ထိုအရာမ်ားကိုသိေအာင္ေမးၿမန္းပါ။စံုစမ္းပါ။ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ သင္ၿပီးေၿမာက္ရမည့္ Targetမ်ား ရွိပါတယ္။ သင့္အေတြ႔
အၾကံဳ၊အရည္အခ်င္းနဲ႔ သူ႔Targetေတြကုိက္ညီမႈရွိရဲ့လားစဥ္းစားပါ။
-အလုပ္ခ်ိန္ကဘယ္လိုလဲ?
မနက္၉နာရီကေနညေန၅နာရီလား? မနက္၉နာရီခြဲကေန ညေန၆နာရီခြဲထိလား?ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းပါ။ သင့္အတြက္
အဆင္မေၿပရင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
-ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံအေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့ေနာက္ဆံုးထားအေၾကာင္းၾကားရမလဲေမးပါ။
သင္ဘယ္ေတာ့ေနာက္ဆံုးၿပန္အေၾကာင္းၾကားေပးရမလဲေမးပါ။ တစ္ခါတစ္ေလသူက အၿမန္လိုေနရင္ေတာ့ သင္အၿမန္ဆံုး
ဆံုးၿဖတ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
-သင့္လစာက သင့္အတြက္ေရာလံုေလာက္ရဲ့လား?
သင္ကအခုမွစလုပ္တဲ့သူဆိုရင္ေတာင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ အရမ္းၾကီးနည္းေနရင္ေတာ့ လက္မခံသင့္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားလို႔ရတာကေတာ့ လစာနည္းေပမယ့္ အၿခားဘယ္လိုအခြင့္အေရး ေတြရနိုင္ေသး
လည္းဆိုတာပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလစာနည္းေပမယ့္ အၿခားအခြင့္အေရးေတြမွာပိုေပး ေလ့ရွိပါတယ္။ ထိုအခ်က္
ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
-ကုမၸဏီကေပးတဲ့အၿခားအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သင္္တန္းစတာေတြေရာရွိပါသလား?
တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက Trainingေတြလည္းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီအခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖုိ႔လိုပါတယ္။

-သင့္ရဲ့ Supervisor ကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

ဒီအေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၿပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားမွာလုပ္ေနတဲ့သူမ်ားထက္ နုိင္ငံတကာကုမၸဏီမွာလုပ္ ေနတဲ့သူမ်ားအတြက္
ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။နုိင္ငံၿခားကုမၸဏီေတြမွာေတာ့အလုပ္လက္မခံခင္Supervisorနဲ႔စကားေၿပာၾကည့္တာအဆန္းမဟုတ္ပါ
ဘူး။ ေၿပာၾကည့္လို႔အဆင္မေၿပနုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အၿခားေနရာမွာ စံုစမ္းပါ။ ဥပမာ ထုိကုမၸဏီမွာလုပ္ေနတဲ့သင့္မိတ္ေဆြ၊
သူငယ္ခ်င္း၊အသိစသၿဖင့္ေပါ့။ သင့္Supervisor ရဲ့သေဘာထားကို အၾကမ္းဖ်င္းသိနုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔
သင္ဘာေတြ သင္ယူနုိင္မလဲဆိုတာကိုလည္း ေမးနုိင္ပါတယ္။

-သင့္ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီရဲ့လား?
ထုိကုမၸဏီမွာအလုပ္လုပ္ၿခင္းၿဖင့္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔နီးလာမွာလား? သင့္ရဲ့ပန္းတိုင္ဆီကိုသြားဖုိ႔ ထုိကုမၸဏီက ေလွကား
ထစ္တစ္ခုဟုတ္ရဲ့လား? သင့္အရည္အခ်င္းေတြကိုေရာ အၿပည့္အ၀အသံုးခ် နုိင္မည့္ေနရာတစ္ခုဟုတ္ရဲ့လား?
ဒီအခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။သင္မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အလုပ္မွာမေအာင္ၿမင္နုိင္တာေၾကာင့္
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။
Do what you love and love what you do.
မိုးရွင္း (I.M.T)
Ref: forbes.com

No comments:

Post a Comment